POLİÜRETANLI ÇATI,CEPHE VE SOĞUKODA PANELLERİ

LOAD (kN/m2)

0.75

1.25

1.75

2.25

 Poliüretanlı Panel 40 (82) ss 3.28 m 2.35 m 1.82 m 1.50 m
 Poliüretanlı Panel 40 (82) aa

1.95 m

1.43 m

1.07 m

0.92 m

 Poliüretanlı Panel 75 (117) ss 3.90 m 2.99 m 2.40 m 1.85 m
 Poliüretanlı Panel 75 (117) aa

2.38 m

1.76 m

1.40 m

1.12 m

 Poliüretanlı Panel 100 (142) ss 4.30 m 3.10 m 2.79 m 2.20 m
 Poliüretanlı Panel 100 (142) aa 2.60 m 1.86 m 1.65 m 1.33 m
Kcal/m2 h °C

w/m2 °C

kg/m2

0.44 0.50 10.50

0.43

0.49

4.77

0.26 0.30 11.96

0.25

0.24

6.17

0.17 0.23 12.96
0.16 0.21 7.17

- Hesaplarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm2, alüminyum için 800 kg/cm2 alınmıştır. Kesit analizleri İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı Anabilimdalı Kürsüsü'nde yapılmış ve laboratuvar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O. 05/03 kabul edilebilir şekil limiti L/100. Değerler 0.50+0.50 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !